هات تپ بر روی خطوط گاز

عملیات هات تپ خطوط گاز

هات تپ خطوط گاز

انسداد جریان/ انسداد خطوط لوله

بررسی اجمالی: تجهیزات انسداد خطوط لوله به شما فرصت می‌دهد یک بخش از خط لوله خود را از خط جدا کنید (ایزوله) در حالیکه تعمیرات اساسی و کار شما همچنان تداوم دارد. در این روش با استفاده از تجهیزات سوراخکاری تحت فشار نوآورانه‌مان یک سوراخ در خط لوله‌ی تحت فشار ایجاد می کنیم. یک متوقف‌کننده‌ی جریان به همراه یک سر درپوشی مقاوم در برابر فشاری که سیال ایجاد می‌کند از خط لوله پایین آورده می‌شود.

حین دنبال کردن جداسازی یک بخش از لوله، مهندسی ما می‌تواند متوقف‌کننده‌های جریان را با یک خط بای‌پس ترکیب کند. از این طریق اجازه داده می‌شود که تعمیرات و کار بدون نیاز به هزینه‌های ناشی از خاموشی خط ادامه یابد.

چگونگی عملکرد: در شکل زیر یک بخش از لوله را جدا کرده‌ایم تا آن بخش آسیب‌دیده‌ی لوله را که در حال تعمیر، جایگزینی و نصب و راه‌اندازی ولوها یا مترهای جدید روی آن هستیم شبیه‌سازی کرده باشیم. جریان از طریق لوله بای‌پس در طول عملیات حفظ می‌شود تا از رضایت مشتری اطمنیان حاصل شود و زمان و هزینه‌های ضمنی کاهش یابد.

  • گرده‌برداری از دیوار/ گرده‌برداری از دیواره مخزن

مهندسی ما دارای تخصص در زمینه‌ی انجام سوراخکاری‌های تحت فشار روی دیوارهای بتنی و ایجاد خطوط لوله انشعابی روی هاضم‌هاو مخازن است. ماشین گرده‌برداری نوک الماسی ما با ایجاد سوراخ‌های تمیز روی دیوار بتنی، به شما اجازه دسترسی به آب را می‌دهد.

این رویه به ما اجازه می‌دهد از هاضم/ مخزن خطوط جدید انشعاب بزنیم و یک ولو برای کنترل جریان تعبیه کنیم. مهندسی ما ما می‌تواند تمامی مراحل پروژه شامل تحقیق در زمینه طراحی، ساخت و نصب و راه‌اندازی را مدیریت کند.

دیدگاهتان را بنویسید