مزایای هات تپ

نکات و مزایای هات تپ

نکات و مزایای عملیات هات تپ

 

عملیات هات‌تپ را می‌توان بسته به نوع نیاز بصورت عمودی، افقی، و در هر زاویه‌ای نسبت به خط لوله انجام داد مشروط بر آن‌که فضای کافی برای نصب ولو، اتصال و دستگاه هات‌تپ موجود باشد. تکنولوژی‌های جدید به ما اجازه می‌دهند که انواع انشعاب‌ها را روی انواع خطوط لوله، در فشارها و سایزهای متنوع و با سیالات و اجزاء مختلف ایجاد کنیم. اخیراً دستگاه‌های هات‌تپ سبک وزن جدید این امکان را فراهم کرده‌اند که عملیات توسط فقط یک نفر و بدون نیاز به مسدود کردن صورت بگیرد.

مؤسسه نفت آمریکا (API) و جامعه مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) راهنمای ایمنی و دستورالعمل‌های لازم برای انجام عملیات هات‌تپ و استاپل را تدوین کرده‌اند. سازمان‌های دیگر نیز استانداردهای لازم برای جوشکاری روی خطوط لوله در جریان سیال برای تمامی سایزها، میزان جریان و مکان‌ها را مستند کرده‌اند. این راهنماها حاوی اطلاعاتی قابل توجه برای جوشکاری می‌باشند؛ از جمله ممانعت پیشگیرانه از آتش‌سوزی حین عملیات، نوع سیال درون خطوط، ضخامت فلز لوله .و اتصالات، واکنش فلز به حرارت جوشکاری، دمای فلز، طرح اتصال هات‌تپ و جوشکاری، و محتویات خط لوله و تجهیزات.

دیدگاهتان را بنویسید