خدمات عملیات هات تپ

خدمات هات‌تپ

عملیات هات‌تپ عبارتست از بکار گیری دستگاه سوراخکاری تحت فشار برای برش یک سوراخ روی خط لوله یا مخزن ذخیره‌سازی در حین جریان سیال درون آن. با این کار می‌توان بدون ایجاد هر گونه وقفه در جریان سیال روی خط لوله یا مخزن انشعابی جدید ایجاد کرد.

علاوه بر این، عملیات هات‌تپ گام اول در انجام عملیات استاپل بشمار می‌رود.

چه زمانی به هات‌تپ احتیاج داریم؟ حین جایگزینی‌ها یا اضافه‌کاری‌ها روی خطوط لوله ممکن است مسائل زیر پیش بیاید:

  • نصب یک انشعاب جدید روی خطوط لوله عملیاتی موجود
  • نصب یک انشعاب بمنظور تخلیه‌ی مقدار زیادی از سوخت
  • نصب یا جایگزینی یک ولو روی یک خط لوله عملیاتی
  • آماده سازی خط لوله برای انجام عملیات استاپل

اجزاء مورد نیاز برای انجام یک عملیات هات‌تپ عبارتند از یک اتصال اسپلیتی یا سدل نیپل که متناسب با سیاز و فشار لوله طراحی شده باشد، یک ولو بمنظور کنترل اتصال و دستگاه هات‌تپ، و خود دستگاه هات‌تپ همراه با تجهیزات آن. یک عملیات شامل موارد زیر می‌شود:

  • نصب اتصال هات‌تپ و ولو روی خط لوله موجود
  • نصب دستگاه هات‌تپ
  • باز کردن ولو و انجام عملیات هات‌تپ بمنظور برش کوپن
  • عقب‌نشینی کاتر و بیرون آمدن کوپن
  • بستن ولو