انتخاب محل هات تپ

انتخاب محل جوشکاری و هات تپ

محل تقریبی ایجاد انشعاب هات تپ با توجه به مسایل مهندسی و فرآورشی طوری مشخص می شود تا رژیم های جریان ورودی و ترکیبی به انشعاب ، دچار کمترین افت فشار ، عدم ایجاد پدیده ، فشار های غیر همسان و … شود.

یکی از مهمترین اقدامات لازم جهت انجام عملیات هات تپ ، اجرای جوشکاری حین سرویس است ، اطمینان از صحت و سلامت لوله و عاری بودن از هر گونه عیوب سطحی و زیر سطحی در محل اجرای این عملیات اولیبن گام اساسی در راستای اجرای کار بصورت کاملا ایمن است . بنابراین ضروری است محل دقیق انشعاب گیری توسط انجام آزمون های غیر مخرب مانند بازرسی چشمی ، آزمایش آلتراسونیک ، آزمایش ذرات مغناطیسی یا آزمایش مایعات نافذ بصورت کامل بارزس شده تا اطمینان از سالم بودن محل اجرای عملیات هات تپ از نظر انواع خوردگی های داخلی یا خارجی ، ترک های سطحی و زیر سطحی ، نا خالص ها و عیوب لایه ای مانند تورق که به صورت انقطاع های مسطح بین لایه های فلز پایه گسترده می شوند ، حاصل گردد.