سرویس های هات تپ

  • سرویس‌های بتادین، اتیلن یا گاز ترش مرطوب
  • عملیات در دماهای بالاتر از ۷۵۰ درجه فارنهایت چرا که امکان ترک‌خوردگی نقاط جوش خورده وجود دارد.
  • عملیات‌های هات‌تپی که در دماهای پایین انجام می‌شوند. برای ممانعت از ایجاد رطوبت حین جوشکاری، باید از دستورالعمل‌های ویژه‌ی جوشکاری استفاده کرد.
  • سرویس‌هایی که موادشان به انحاء مختلف حین جوشکاری ممکن است ترد شوند. در این موارد برای اجتناب از ترد شدگی باید از دستورالعمل‌های ویژه استفاده کرد. به علاوه باید تأیید شود که ضخامت آن بخش از ماتریال که ترد نشده باقی مانده است کافی است.
  • لوله‌هایی که به PWHT احتیاج دارند. در این موارد بسته به ماده درگیر و دلیل نیاز لوله به PWHT، می‌توان عملیات هات‌تپ را انجام داد.
  • برای لوله‌های با خطوط لوله داخلی و یا روکش فلزی یا جوش خورده. در این موارد ماتریال داخلی ممکن است حین عملیات هات‌تپ آسیب ببیند. بنابراین عواقب بالقوه‌ی این آسیب‌ها باید ارزیابی شوند.
  • لوله‌های بتنی و مقاوم. عواقب آسیب دیدن یا جدا شدن لوله باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • لوله‌های زیرزمینی
  • خطوط لوله‌ی طولانی. در این مورد بایدا کوپن را تقویت کرد تا از مسطح شدن آن و گیر کردن کاتر جلوگیری شود.