انواع عملیات هات تپ

انواع هات تپ و مزایای آن

 

دفترچه‌های راهنمای فروشنده و کاتالوگ‌های تجهیزات نیز مرجعی مناسب برای تعیین مناسب بودن سایز و نوع تجهیزات هستند. اغلب این دفترچه‌ها حاوی طرح‌هایی جامع و راهنماهایی برای انجام عملیات هات‌تپ شامل اطلاعاتی در مورد انشعاب روی ماتریال‌های مختلف، ارزیابی و آماده‌سازی شرایط کار در محل سایت، انتخاب و نصب اتصالات و سایز تجهیزات، و احتیاط‌های ایمنی می‌باشند. مهم‌تر از این، چون عملیات هات‌تپ فرایندی خطرزاست، دستورالعمل‌های لازم باید پیش از شروع عملیات به صورت مرحله به مرحله و با دقت تدوین شوند تا اطمینان حاصل شود که در تمام مراحل ایمنی و الزامات کار رعایت خواهد شد.

 

مزایای اقتصادی و محیطی

کلیدی‌ترین مزایای اقتصادی و  محیطی انجام هات‌تپ بدون قطع جریان سیال عبارتند از:

  • عملیات حین جریان سیال در لوله و بدون نیاز به خاموشی یا وقفه در جریان صورت می‌گیرد.
  • هیچ گازی به جو منتشر نمی‌شود.
  • نیاز به برش خط، تجدید عملیات و جوشکاری مجدد آن رفع می‌شود.
  • به کاهش هزینه‌های مربوط به طراحی و هماهنگی، ملاقات‌ها، برنامه‌های کاری، مدارک، کاهش میزان تولید و نیروی کار منجر می‌شود.
  • باعث افزایش ایمنی نیروهای کار می‌شود.

ما علاوه بر تضمین به انجام بهترین عملیات هات‌تپ، اطمینان می‌دهیم که زمان انجام عملیات و خطرات بالقوه‌ی آن را به حداقل کاهش داده‌ایم.