انشعاب گیری و هات تپ

هات تپ و انشعاب گیری

عملیات هات تپ و انشعاب گیری

انجام عملیات هات‌تپ مستلزم اتصال دستگاه به لوله یا مخزن است. اتصال اسپلیتی را باید روی محل انشعاب جوش زد. سپس ولو روی اتصال اسپلیتی نصب شده و پیش از انجام عملیات، اتصال ولو و اسپلیتی تست می‌شوند. پس از انجام تست‌ها و اندازه‌گیری‌ها، دستگاه هات‌تپ روی ولو بسته می‌شود. دستگاه هات‌تپ سیستم تحت فشار را بدون ایجاد هر گونه خاموشی یا وقفه در جریان سیال سوراخ می‌کند. پس از پایان عملیات مته و کاتر دستگاه عقب‌نشینی کرده و ولو بسته می‌شود. سپس دستگاه را خاموش کرده و از خط خارج می‌کنیم

راهنمای هات‌تپ

هات‌تپ تکنیکی است برای نصب یک اتصال شاخه‌ای روی لوله‌ی حاوی سیال بمنظور ایجاد انشعابی جدید از طریق سوراخکاری و برش خط اصلی. گرچه عملیات هات‌تپ اغلب روی خطوط لوله انجام می‌شود، اما می‌توان آن را روی مخازن تحت فشار و تانکرهای ذخیره‌سازی نیز انجام داد.

با استفاده از عملیات هات‌تپ می‌توان بدون فشار زدایی یا وقفه در فرایند جریان سیال، یک انشعاب جدید در خط لوله ایجاد کرد. همچنین از این فرایند در جاهایی که امکان آماده‌سازی سیستم برای کار گرم وجود ندارد برای ایجاد اتصالات جدید لوله استفاده می‌شود. هات‌تپ همچنین جزئی ضروری از انجام عملیات استاپل بشمار می‌رود که بمنظور جداسازی و انسداد خط استفاده می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید